Antonino Bonaccorso

Stamani alle ore 11.00, nei locali della sobria ma elegante Ristoenoteca “La cantina di Bacco”, in Palmi, ha avuto luogo la presentazione di un magnifico libro intitolato: “SALSEDINE” redatto dall’Associazione culturale onlus Prometeus di Palmi. La manifestazione è stata presieduta dal Presidente dell’Associazione Dott. Saverio Petitto con la preziosa collaborazione delle giornaliste Dott.sse Federica Legato e Oriana Schembari.  Alla composizione del libro hanno partecipato molte volenterose e volontarie persone, che a vario titolo ed in varie forme hanno offerto la loro collaborazione con: “Racconti, immagini, poesie, cultura ed arte di una straordinaria avventura, Il monumento al pescatore, alla Tonnara di Palmi” Il libro infatti affonda le sue radici nella realtà territoriale, con particolare riguardo alla Tonnara, ai tonnaroti ed al magnifico enorme monumento in bronzo, che con la stessa fierezza dei tonnaroti, si mostra austero nel suggestivo lungomare della Tonnara. La saletta era gremita di importanti personalità, che in vari modi, nel territorio, producono cultura. I loro interessanti ed esaustivi interventi hanno impreziosito l’evento. Personalmente, ho inteso partecipare con qualche verso dialettale di cui mi pregio di postare il testo. Nei miei pochi versi ho voluto mettere in risalto un aspetto particolarmente popolare ma anche molto umano della Tonnara. Io avrei colto questo aspetto negli abitanti del luogo per loro natura molto pittoreschi, di forte personalità ed appunto, molto umani. Furono proprio i personaggi tonnaroti a fare la storia della Tonnara di cui ancora si narrano gesta e leggende. Non me ne vogliano gli amici tonnaroti per averli citati coi loro soprannomi ma furono proprio questi vividi “colori”, dal sapore paesano, a conferire all’intero territorio, la fisionomia di borgo popolare.

 

 

A TUNNARA E I TUNNAROTI

 

Parmi, è grandi storia calabrisi

d’omani di puzzu e di cudiddha

beniditt’a terra undi Diu la misi

beniditta fu, ddha bona stiddha.

 

Di vigni, orti e luvari è la rigina

di mari e munti, Parmi è a capitali

a Luvareddha, Rogagghiusu e la Marina

Tunnara e santu Lia, non hannu eguali.

 

Ammenz’a chistu locu di sprenduri

nci sunnu a cori apertu i tunnaroti

omani feri e grandi piscaturi

a la Tunnara sempri assai devoti.

 

Grandi cristiani d’ardimentu

cu la so arti, ficiaru curtura

immortalati cu nu munimentu

d’opara d’arti e ….litteratura.

 

U ‘Ndhrolu, Nnacathroi, Pistuni, Pathr’e Ssaru

Vicenzu Cugghiunazzi cu masthru Melu Ogghiàru

Pascali Gghiombareddhu, ndo Ninu u Mantiotu

U Liciu, Suricillu e Carminu u Cavòtu.

Mariu Tabaranu, masthru Vicenzu u Zuncu

omani di fibra, cchiu forti di lu jiuncu.

 

A Sarpa, a Fassota, a Stilla, a Picara e a Rrappata

su grandi fimmanuni di menti azzarriata.

 

Su tutti personaggi di gran temperamentu

chista è la Tunnara di chiddhu munimentu.

 

Palmi 14 febbraio 2016

 

Antonino Bonaccorso

____________________________

….e arrivammu nto 2014

Buum! Sparàu la bumba
u benessari arrivàu
u dissaru ca thrumba
e l’Italia arrivotàu.

Lu cuvernu Letta
cosi di maravigghia
ca’ magica bacchetta
fici nu parapigghia.

Si misi cu crianza
tantu votàu e giràu
i piatti da vilanza
nta nenti li giustàu.

E ora ……cu ndi teni
nuddhu pigghia abentu
spitali, scola e threni
chi vannu com’o ventu.

A spisa ora è franca
a nuddhu vidi a spassu
ora a desthra e a manca
è tuttu nu fracassu.

Na frabbica c’abbrisci
l’artigianatu avanza
lu cummerciu crisci
l’economia chi spanza.

Li terri su zzappàti
granu, ogghiu e vinu
nd’avimu a tumanàti
cchiù crisi non avìmu.

Li bulletti scàlanu
la pinzioni avanza
li farmacii rrigàlanu
li purghi pe la panza.

L’Italia è tutta a motu
ognunu avi chi ffari
pari nu terramotu
aumentanu l’affari.

A faula di Pinocchiu
ndi pari na magagna
ma nui foramalocchiu
avimu la cuccagna.

Jeu su assai cuntentu
di comu si cumporta
lu nostru Parlamentu
quandu sparti a torta.

Cu voli chiddha i jhiancu
cu mmosthriceddhu internu
ognunu nta ddhu vancu
si senti ‘mpathraternu

A vui vi pari nents
sta sorta di rricchizza
u rriccu è cchiù putenti
e o povaru… “mparmu i pi…..”

Capodanno 2014- Antonino Bonaccorso

a seguire: A POVARA YARA GAMBIRASIO, U PAISI I PARMI, A CURA DIMAGRANTI, I PULITICANTI, NTA LU CUMUNI I PARMI, SUPPRICA A LU SINDACU, DEDICATA AI POTENTI DELLA TERRA;

A POVARA YARA GAMBIRASIO

Eri n’Angialeddhu
nu hjiuri mmaculatu
volavi comu ceddhu
‘ngiru pe lu criàtu.

Zumpavi, ballavi, jocavi
parivi ha jhumenta
tu non t’ammeritavi
na fini cusì cruenta.

Eri tu na quercia
figghiola beniditta
però na manu lercia
signàu la to scunfitta.

Pecchi sta fini amara
di sta criatureddha!
E’ chiusa nta na bara
sta povar’animeddha.

Stu fattu terrificanti
o beddha figghia cara
fu pe tutti quanti
na cucchiarata amara.

Frementi ddha davanti
a la televisioni
eramu trepidanti
pe l’informazioni.

Pregavamu o Signuri
pregavamu li Santi
placàri lu diluri
di genitori affranti.

Però la manu lercia
di n’omu disgraziatu
spezzàu ddha forti quercia
cu modu assai spietatu.

Lu sentimentu meu mi duna già l’avvisu
ca l’anima di Yara riposa ‘nParavisu.

Questo componimento è stato da me redatto lo stesso giorno del lacerante ritrovamento del cadavere 27 feb. 2011.  Con questa poesia, mi sono classificato FINALISTA alla sesta edizione del CONCORSO NAZIONALE 2013 “SINFONIA DIALETTALE”indetto dall’Associazione culturale “IL FARO” di Roma. La premiazione è avvenuta in data 21.09.2013 presso la sala culturale “Gabriella Ferri” di Roma.

_____________________________________

U PAISI I PARMI

Jeu ringraziu lu Signuri
chi mi dezi stu paisi
chinu i luci e di culuri
benidittu aundi u misi.

Iddhu u vozi sistemari
circondatu di campagna
e ndi vozi rrigalari
puru u mari e la muntagna.

Nc’è a rricchizza di li vigni
e nci su tanti  luvari
cu frantoi e cu vindigni
tutti ponnu  lavurari.

I na vanda nc’è lu mari
i l’atra vanda la muntagna
nui potìamu tutti stari
nto paisi da cuccagna.

Nc’esti puru tanta storia
nci su grandi tradizioni
Parmi ebbi tanta gloria
e tanti atri cosi boni.

Nta li tempi di na vota
tutti i nostri paisani
si mentìanu tutti a rota
ammenz’a grandi cristiani:

Nc’era Repaci e Cilea
cu Meluni e cu Cardona
iddhi havìanu la nomea
di li santi cu la cona.

Poi Carboni e Nunzianti
Casimuru Coscinà
chisti furu tutti quanti
protetturi da città.

Ma avi ormai tant’anni
chi è nu mpernu amaru
cu veni faci danni
e u paisi u sdarruparu.

Quasi tutti l’anni
nci su i votazioni
ma fannu sulu danni
tutti,  a rotazioni.

Cangiaru ormai li tempi
cangiaru li persuni
Jeu m’arricordu sempi
politici  arrunzùni.

Ora, di la sbentura
ndi ficimu li caddhi
e puru a spazzatura
l’avimu sup’e spaddhi.

Spitali no nd’avìmu
i scoli su sciasciati
a ferruvia a chiudimu
e simu ammenz’e strati.

Nta li parlamentari
nc’è tanti cosi lordi
si fannu i loru affari
e si futtinu li sordi.

ANTONINO BONACCORSO- PASQUA 2013

A CURA DIMAGRANTI

Mi vidu ‘mpocu grassu
vardandu a prima vista
cusì penzai mi passu
du medicu dietista.

Lu medicu, piàndula
cu lu so gran parrari
mi dissi ch’è na ghiandula
chi sduna cu mangiari.

Ma non mangiai nenti vi dicu pe cuscenza
nte festi di Natali jeu fici penitenza:

Nu piatteddhu i frittuli
vinu, ddu-tri bicchieri
nu cuverchieddh’i zzippuli
ch’e fici me mugghieri.

Su cosi casalori
sinceri e genuini
zuchji, pipalori
e trippiceddhi chini.

Ma forsi m’appanciai
cu ‘mpocu di zamponi
jeu mi lu mangiai
pe la devozioni.

Penzàti ca sbagliai?
forsi è preoccupanti?
Li cosi chi mangiai,
non su cosi pisanti!…

Cusì mi cunsigghiau:
“Per dimagrir di peso
son sacrifici enormi
il corpo è indifeso
coi pasti abnormi
cosi io vi prescrivo
eliminar mangiare
tenere sempre attivo
sistema ghiandolare.

Bevete molta acqua saltate poi le cene
seguire questa dieta di certo farà bene

Sentendu stu salassu
mi vinni la paccìa
se no moru pe lu grassu
moru pe l’astenìa.

E cusì nci rrispundia:
Non è veru, vi contestu
jeu vi dicu prestu prestu:
l’acqua è tutta ‘mbelenata
megghiu u vinu di st’annata.

Nc’esti cloru e nc’è batteri
non po’ fari nu cristeri
ca ‘mbeleni l’intestinu
megghiu se lu fai cu vinu.

_______________________

I PULITICANTI

Su peju di’ mangusti
sti sorta di mangianti
nd’avi pe tutti i gusti
sti cazzi i puliticanti!

Nta tutti li rribàti
vi li trovati appressu
ca vonnu mi’ votati
po prossimu cunsessu.

Sapiti, su n’amicu
mi mpegnu po paisi
votatimi vi dicu
(ca po’ pagat’i spisi)

Mi votu e m’arrivotu
po’ beni du paisi
se vu’ mi dat’ u votu
(è pronta già la crisi)

Avi du corant’ottu
cca è nu mpern’amaru
pe ogni pilu stortu
a giunta la sciasciaru.

Tantu, fra novi misi
è pronta n’atra urna
e ‘ntantu lu paisi
mpantàna nta na gurna.

A sira m’arricogghiu
a casa scumportatu
ca izu lu cumbogghiu
ma senza risurtatu.

Laùri ccà non ndavi
non si guadagna nenti
jeu ora pìu la navi
e dassu u Cuntinenti

Cca simu rruvinati
non c’è sarbazzioni
su tutti scumportati
nc’è desolazioni.

Tutti t’assicuranu
ti giuranu gnursì
e poi ti trascuranu
senza mi sai pecchì.

Je’ povareddhittu
haiu na certa età
già l’avia dittu
ch’è pura ‘ndegnità.

Trentatri ann’arretu
scrissi na poisia
aundi avia parratu
di tanta ipocrisìa.

Penzav’amar’e mia
ca cangainu li cosi
ambeci è malatia
di’ tipi cuntagiosi.

Oi è peju d’ajeri
è peju di domani
mparativ’u mistèri
mi siti cristiani.

Se no nta lu paisi
nc’è desolazioni
ca ogni novi misi
nci su votazioni.

___________________________

NTA LU CUMUNI I PARMI   (1978)

Mi chiamu Bonaccursu
su figghiu i parmisani
vogghiu fari ‘ndiscursu
longu fin’a domani.

Vogghiu parrari i Parmi
ch’è lu paisi meu
si lu mangiaru i tarmi
pe quant’è veru Deu.

Assessori all’Annona
Sindacu e Cunsiggheri
si mangianu la cona
senza tanti penzeri.

Allà pecchi ddhi mangiatari
nta li votazioni
inchinu di chiacchiari
la populazioni.

Ca s’eddunca a iddhi
d’undi nci venìa
pe simanati sani
mi teninu tumìa.

Gridandu nta la chiazza
jettavanu vuci d’arsu
pe iddhi nc’è chinazza
pe nui arrest’o fracassu.

Cu si ‘mbosca a lu Cumuni
stavi beni veramenti
pigghia ‘nsaccu i miliuni
senza pemmi faci nenti.

Ca nu postu di chiddhi
a vui vi pari pocu
su chini di cardiddhi (2)
chimmi nci veni focu.

E poi:
U gaddhuzzeddhu e l’ogghiu
portamuncillu ‘o gnuri
ca se ‘nfauri vogghiu
mu faci nta ddu uri.

Se esti vajaneddha
o rrobba promentina
ndi leu na giuscheddha (3)
ma vaju ca’ matina.

Ca sparti hannu la facci
‘nduruta e senza scornu
mi dinnu: “Siti pacci
mi portati quand’è jornu”.

“Veniti quand’è scuru
ca matina, cu viàtu
se nò vi l’assicuru
ammaligna u vicinatu”.

I Natali lu crapettu
i Capudannu lu capuni
non pigghian’arriggettu
sti sorta di scroccuni.

“E na guamungiana i vinu”
“Ma sapiti ancora è crudu”
“Comu, oggi è San Martinu
mbivimundillu ch’è bon prudu” (4)

Oh mala nova m’hannu
mbuscanu cchiù di n’orbu
und’esti esti sciuppanu
Chimmi nci pigghia morbu.

E non aviti dea
quant’atru beni i Diu
s’agghiuttinu lu jornu
affucati mi li viu.

Su inchìru u gudeddhuzzu
pe iddhi è sempi trebbia
pe ucca hannu nu puzzu
e pe stomanu na gebbia.

Ma ora u fattu è natru
feti d’agghiu lu pistuni
u cchiù onestu è latru
ah! povaru Cumuni.

Dinnu c’accattanu
a ‘mbulanza po spitali
ambeci si li spartinu
chimmi nci pia nu mali.

Hann’e giustari i fogni
stanzìanu li sordi
e poi si li spartinu
fra iddhi cosi lordi.

Pe ddha pa’ Cruci Russa
s’aviv’e mentiri a luci
ambeci si li spartinu
povari nui chi cruci.

Pe lu Spiritu Santu
nci volia na strata bona
ambeci si li spartinu
si mangianu la cona.

A lu riuni Jossa
nci volia n’atru asilu
ambeci si li spartinu
è sempri u stess’appilu.

A zona Conzaria
nci vorria bonificata
ambeci si li spartinu
sti figghi di cacata.

Pe ddha po campusantu
nci volìa nu pocu i cura
ambeci si li spartinu
mi cacciamu non è ura.

A borgata Ferrubetina
è ‘nterra cu li roti
e iddhi si li spartinu
ellìa pe tri vvoti.

Lu riuni di Palumbu
diventau na feturia
sizziu cunsumatum
je li ‘mbelenarria.

Mi staju ddha i ‘Nchiumbatu
a mia mi veni u scornu
ma iddhi ancora spartinu
nci minu nc’unu jornu.

Pe ddha pa Citateddha
nci vorrìa nu sbancamentu
e iddhi ancora spartinu
è sempri nu lamentu.

Lu Sincursu, forsi,
s’aggiustaria cu pocu
ma iddhi ancora spartinu
chimmi nci pigghia focu.

Ma nui parramu e dicimu
e a ddh’amari li nzurtamu
mentri non sapimu
quantu beni guadagnamu.

Pe iddhi è na lotta
dura longa e amara
mi si japrinu na porta
a Santu Lia o la Tunnara.

Se jettan’a soletta
pe stari ddhi ddu misi
non penzat’a la sacchetta
è sempri onori di paisi.

E se a furma i babbu
si fannu na villetta
non c’è da fari gabbu
è chiddhu chi nci spetta.

E se cu lotti e stenti
si fannu ‘mpalazzuni
non potimu diri nenti
ca su sordi du Cumuni.

Ma ora non cumbeni
mi tornamu a votari
ca fra i cunsiggheri
non c’è quali cangiari.

Sentiti chi vi cuntu
jeu ormai su castigatu
cu ‘nchiana menti u puntu
e si ndi torna a capu.

Allura vu’ viditi
ca puru chisti novi
fannu, mi cridìti
puru iddhi i stessi provi.

Si fannu zzittu zzittu
lu palazzu e la villetta
e Parmi arresta affrittu
a scaza e la scazetta.

Se jeu è diri a mia
su na massa di lordoni
je mancu li vorria
pe compagnia a prucessioni.
___________________________________

SUPPRICA A LU SINDACU

Caru Sindacu aduratu
bellu atreticu e slanciatu
vu’ pariti na gazzella
nta lu Burgu Marinella.

Ma sentiti Gaudio amicu
aiu ma cosa, mi vi dicu
u bilanciu è disastratu
e u paisi è scuncassatu.

Anziché di festigghiuni
giriandu pe lu Mundu
nd’assettamu a cupugghiuni
e ragiunamu a tuttu tundu.

Strati chini i fossa
banchini pezziati
sarrìa na bona mossa
pe mi li rripigghiati.

Pe diri, ddha i mia
o Riuni Citateddha
promettistu: “In fede mia
vi sistemu la strateddha” (1)

Passàu n’ann’e menzu
e non si vitti nenti
sapiti je’ chi penzu
ca vi catti di menti.

Vu stessu certi voti
passand’i nc’una strata
sentistu sutt’e roti
ch’è tutta ruvinata.

Allura a nu mumentu
mandati l’operai
‘mpagghiolu i cimentu
e stuppanu li guai.

I mbernu simu fritti
se chiovi na zicjhàla
si stuppan’i puzzetti
e u paisi si ndi cala.

Nta lu campu di palluni
vu’ parìvu nu leuni
ora è assai carenti
chin’i fossa e cedimenti
o penzati mu giustàti
o chiantàmu li patàti.

Ma ora avit’a crisi
e non si movi frunda
speramu tempu ‘nmisi
risorvari sta grunda.

Coraggiu amicu meu
no vi ndi ‘ncarricati
pe quant’e veru Deu
a crisi a superati.

Vi pregu amicu meu
non mi Vi currivati
pe com’a penzu jeu
vu’ non Vi ‘ncazzati.

Chistu è nu mottettu
bonariu e paisanu
chinu di veru affettu
e di spiritu parmisanu.

___________________________________

DEDICATA AI POTENTI DELLA TERRA di Antonino Bonaccorso

Ascortati, amici cari
Jeu cu vui vorria parrari
sugnu assai scumportatu
adduluratu e amareggiatu.

A tutti i vandi sentu crisi
non s’arriva a fini misi
crisi puru di valori
di princìpi e di rigòri.

Nc’esti fami e nc’esti guerra
nc’è squilibriu supa a Terra
nc’è casinu a tutti i vandi
non c’è cchiù “omani grandi”
nci su quattru incompetenti
chi li chiamanu “potenti”.

Jeu vorria parrari
cu tutti sti potenti
mi vidu chi vonnu fari
chi hannu nta la menti.

Pe nui non c’è riparu
su chini d’egoismu
a mia mi pari chiaru
c’arriva u terrorismu.

S’ammeritannu sulu
na fracchiata i caci
ma fannu nta lu culu
mi ndassanu ca paci.

14 commenti Aggiungi il tuo

 1. Gustavo ha detto:

  Antonino Bonaccorso, il poeta in vernacolo di questa pagina, si è aggiudicato il secondo posto nel Concorso Nazionale di Poesia “Il Cerchio di pietre”con la composizione ( in italiano) intitolata “Il virtuale e dintorni”:

  Giammai avrei io immaginato
  parlare agli amici con un tasto
  ciò mi crea un poco di contrasto
  poiché in altra epoca son nato.

  Ma or mi sento quasi obbligato
  uniformarmi al modo virtuale
  e sento in mia natura che fa male
  abbandonar la forma del parlato.

  Non vedo più negli occhi il personaggio
  ne sentir clamor del suo sorriso
  mi perdo tutti i tratti del suo viso
  con voglia di tornare al mio retaggio.

  Ma ahimè! La realtà è dura
  e’ impossibile oramai retro tornare
  la scienza non ne vuol sentir parlare
  tornare al vecchio modo di scrittura.

  Ad oltre sessant’anni è una jattura
  chattare con un topo, pardon mouse
  dovrei ricorrer forse al Vampir Klaus
  per ricomporre ordine e visura.

  Ma temo che avranno già pensato
  condizionare anche sua natura
  e succhierà il sangue per procura
  senz’aver più gusto nel palato.

  Proprio questo è il senso cara gente
  annullare tutta l’emozione
  e temo che ad ogni ribellione
  ci salteranno addosso come niente.

  1. FB ha detto:

   Complimenti!

   1. Antonino Bonaccorso ha detto:

    Grazie Ciccio. So che sei un mio estimatore. Gradisco i tuoi complimenti perchè sono consolidati da una vita di vera amicizia.

 2. pinoipp ha detto:

  Preferisco il poeta dialettale a quello in lingua toscana, ma sono lieto di fargli anche i miei complimenti per questo meritato riconoscimento, ad maiora!

  1. Antonino Bonaccorso ha detto:

   Grazie Pino. Solo ora sono mi sono accorto del tuo compiacimento e ti sono grato per tuo apprezzamento.

 3. Gustavo ha detto:

  Complimenti a Nino Bonaccorso che con la poesia ” A povera Yara Gambirasio” è entrato tra i finalisti del concorso nazionale 2013 “Sinfonia Dialettale”

  ( leggi sopra la poesia menzionata)

  1. Antonino Bonaccorso ha detto:

   Grazie anche a te Gustavo. Accolgo con gioia ma anche “stupore” i tuoi apprezzamenti. Perchè stupore tra virgolette? Perchè sono 40 anni che ce le diamo di santa ragione.

 4. pinoipp ha detto:

  Avanti tutta, allora, per conquistare il primo premio!

  1. FB ha detto:

   Io l’avevo letta, forte. Nino stai facendo il pezzio, ancora complimenti!

   1. Antonino Bonaccorso ha detto:

    Caro Ciccio, Non voglio fare il patetico ma scrivere quattro parole è l’unica cosa che mi è rimasta. Grazie dei tuoi complimenti.

  2. Antonino Bonaccorso ha detto:

   Grazie Pino. E’ già stato conquistato l’8 giugno sempre a Roma ma non era in dialetto. Mi arrangio come posso.

 5. Nino Bonaccorso ha detto:

  Caro pinoipp ho conquistato pure il primo premio in una importante ed impegnativa competizione, con la seguente poesia:

  OH MAMMA!

  Oh mamma ti penzài sta jornata
  e puru lu papà mi vinni ‘nmenti
  vi penzu sempri tutti li mumenti
  speci quand’è festa cumandata.

  Ora su sulu; a casa esti vacanti
  non sentu cchiù oh mamma, i to cantati
  jeu mi scialava cu li stornellati
  chi nci cantavi a grolia di li santi.

  Ora si ddhocu, nta la loru casa
  e fai scialàri a iddhi appost’e mia
  quandu i rruscigghi c’a to litania
  ognunu s’avvicina mi t’abbasa.

  Fa ncuntu ca nci sugnu puru jeu
  chi t’accarizzu cu lu jhiatu meu.

  To figghiu Ninu

  Descrizione.

  Il decesso di mia madre è avvenuto il 1° maggio del 1986. Per me è stato molto doloroso. L’ho vissuto per molti anni nella mia privata sofferenza. Qualche tempo fa è stato come se Ella mi fosse apparsa sorridente. Dopo questo episodio, mi sono venuti di getto i suddetti versi. Questa poesia ha vinto il 1° premio al 3° trofeo di poesia in vernacolo calabrese nella sezione Francesco Chirico, indetto dall’Opera Antoniana delle Calabrie di Reggio Calabria.

  1. pinoipp ha detto:

   Bravo Nino!
   Complimenti per questo nuovo successo!

 6. FB ha detto:

  Bravo ancora Nino, sono contento.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...