Cormelius’ Corner

A seguire: Associazioni parmisani, A  pruppetta, CRISI ERGASTULANA, A Varia, Na ciappa….;

Associazioni parmisani

A Parmi associazioni ndavi cchiù du giustu
pari ca i parmisani  nci piaru gustu.
E’ nu finominu curiusu e nuddhu si spiega lu pecchì,
è spiritu d’unioni oppuru autru spiritu, ma è accussì.
Ormai cumparinu associazioni a ogni pintuni
pecchì l’estru parmisanu non si ferma cchiuni.
Ma se si faci nu cunfrontu i tutti quanti
pari  ca sulu chisti su i cchiù mpurtanti:
“ Addhiccamu sulu nui “, “ I futtiprossimu “
“ Associazione dei cavalieri di ravagghiusu e cuntorni “,
“ amici di palumbeddha muta “ “ nobile congrega di orruninu”
pe ora su chisti l’associazioni cchiù ‘mpegnati
chiddhi chi veramenti o beni i Parmi su dedicati.
E poi nci sunnu autri associazioni di preghiera
chi lauranu sutta sutta tutti pe n’unica bandiera.
Chista è la bandiera di lu fari
pecchì sulu accusì si po’ cangiari
non si po’ pensari ca è na cazzata
a situazioni va subitu affruntata.
Ora notti e jornu s’avi è pregari
pecchì sulu accussì  si po’ cangiari.
Pregando e cu ncuna raccumandazioni
potimo girari a situazioni.
Se  ncunu santu  ndi voli beni e ndi vò aiutari
mindi faci nu meraculu sulu accussì ndi po’sarbari.
Cormelius 24 agosto 2013

A  pruppetta

Cca nenti si faci se non parti da “cricca”
poi subitu pronto nc’è unu c’addhicca,
pecchì di liccheri cca nd’havi n’abbissu
eccu pecchì nc’è mpaisi o cullassu.
Nuddhu sa guasta ca nci pari poi mali:
sapiti eu m’arrifilu, ma no fazzu pe mali!?
Ma comu si cangia stu paisi malatu
se ognunu quand ‘è ura si vota di latu?
Puru pa Varia su sciarri e casini!!
Se l’appura l’unescu vi manda e bagnini.
E lu comuni non perdi occasiuni
pemmi ndi dici ca è iddhu u patruni.
Nu gorpu jancu pari ca nc’è statu
stavota l’acqua nesciu fora du catu.
Dinnu ca pari ca turnau a munarchia
Ma chi periudu bruttu!! Ma chi feturia!!
Volimu na Varia cchiù  populari
cu i rreguli fissi d’ arrispettari
e cu  ncumitatu du populu votatu
pecchì no volimu cchiù numinatu.
Sutta mentiti vesti non s’avi e parrari,
è vecchiu stu truccu, l’aviti e cangiari.
Ormai vinni l’ura “ du fari” daveru
pe nommi vi pari ca vi piammu po seriu??
Ormai pe sta vota nd’agghiuttimu a pruppetta
ma stativi attenti  all’autra mossetta.
Cca s’havi e pensari mi si cangia, mi si è trasparenti
pecchì  accussì è chi voli la genti!!!
Non voli mi  vidi privileggi e cumpari
pecchì accussì non si po’ cchiù campari,
era giustu accuminciari da Varia
ma ormai pe iella sindiu tuttu all’aria.
Sacciu ca chistu è nu bruttu lauru
chi sconza nu pocu stu jocu un po’ scuru
ma sempri nc’è ncunu chi poi l’havi e fari
cusì a genti chi leggi….. s’abitua a pensari.

24 agosto 2013 –   Cormelius

CRISI ERGASTULANA (… chi non finisci mai )

Sta crisi ndi struggi  e nda rruvina
ma ancora non si trova  medicina.
Su tempi duri e nenti si pò fari
pe chistu s’havi su tuttu arrisparmiari.

Eccu ca MICU eppi na luci, fu lluminatu,
nta quantu non vi dicu tuttu fu trovatu.
MICU fundau na scola di penseru
chi ormai a segui u mundu interu.

La palora d’ordini è : “ TAGGHIARI “
senza pensari a nenti s’havi e tagghiari
Aundi deci, cincu; aundi quattro, dui !!
Chista rregula  vali pe tutti ma.. puru pe VUI.

E puru cu li palori s’avi e jiri chianu
u risparmiu è totali ca nc’è nu pianu.
Nun si pò cchù volari palori a vuluntà,
ma chi facimu? Cercamu ancora a carità?

E sempri cu sti discursi i circustanza
nc’è nu spricu di palori in abbundanza
e non c’è u risparmiu, non c’è u tagghiari,
cusì si trasgredisci! Cussì non si po’ fari!

Se crisi è, è pe tuttu, è pe tutti,
pecchì finiu u tempu du futti futti
pe furtuna a genti  non dormi cchiù,
cuntrolla, spia e vò sapiri comu fu.

Cormelius 20 agosto 2013

A Varia

A Varia potarria siri na beddha festa
se  tutti quanti cangiarianu a  testa,
ora chi puru all’unesco è candidata
potarriamu aviri na gran numinata.

Senza mbrogghi e senza magagni
e senza pensari  o  “futti cumpagni”
chiamati ddha genti chi vo’ laurari
non dati l’appartu a stessi cumpari.

Su comu i figghioli supra na giostra
ognunu di chisti si menti poi in mostra
e s’arritagghia na parti fatta a mesura
pe dimostrari u  garbu e a  bravura.

Non mancanu poi i veri mastrazzi
chi sunnu da sempri li stessi pupazzi
ca sulu pe iddhi su i cchiù quotati
ma pa genti di Parmi su quattro sciancati.

Avi na vita che fannu la Varia
sempri li stessi, mai nenti si varia
sulu ca quandu nc’è ncunu  defuntu
poi tantu prestu non quatra lu cuntu.

Ma doppu riunioni e discursi accorati
eccu ca i posti su prestu assignati
e senza sciasciari criteri dinastici
cumparinu nomi chi sunnu fantastici.

Accussì cchiù o menu succedi o cumuni
pecchì ormai è sempri  chista a canzuni
ma è na canzuni chi volimu cangiari
pecchì sempri a stessa non si po’ cchiu cantari.

18 agosto 2013 – Cormelius

Na ciappa….

Oh chi parrarizzu sta matina!
Paria ‘ncunsurtu i medicina.
‘Npugnu di cristiani a rotteddhuni
si cogghiu a Parmi, nto stratuni.

Ma chi autra sventura ndi mbattiu?!
Forsi pesti, guerra, tarramotu??
Cca certu ‘ncuna cosa succediu!!
Forsi nu mbestimentu cu na motu!!

Fuiti genti, fuiti, fuiti tutti
‘ngegneri, architetti e giuricunsulti
cristiani di ciriveddhu e di scienza
omani di panza e di presenza.

Dicitinci all’esercitu mi scappa
ca a Parmi si spostau na ciappa
si spostau una ciappa nto strutuni
e ora ndi pilamu tutti a roteddhuni.

Subitu trovati a ncunu pemm’ alliscia
e viditi cu l’avi a fari ma c’assai prescia
macari puru a Germania va nterpellata
pecchì nta sti lauri è specializzata.

E comu sempri non badati a spisi
quandu si tratta du beni du paisi;
ca li sordi su sulu na gran comudità
pemmi si spendinu pe sta cumunità.

E vui chi a sta cumunità nci teniti
certu ca di sordi ndi spenditi
e ndi spenditi, ndi spenditi assai
a cu arresta arretu poi cunta i guai.

Cormelius 16 agosto 2013

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...